งานมหัศจรรย์ เที่ยวไทย 2551Date: 20 - 21 December, 2008 (วันที่ 20 21 ธันวาคม 2551)Owner: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Ballroom, Hall A

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมผู้ประกอบการการนำเที่ยวไทย (สนท.) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั่วไป (Consumer Fair) ชื่อ งาน "มหัศจรรย์...เที่ยวไทย 2551" ภายใต้แคมเปญ "เที่ยวไทยครึกครื้น...เศรษฐกิจไทยคึกคัก" เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและเปิดมุมมองใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวให้หันมาท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ภายในงาน มีผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมประมาณ 100 บูธ เสนอขายทัวร์ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง สปา และสายการบิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดโซนกิจกรรมตาม Theme ท่องเที่ยวของภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคใต้ Blue & Green : Clean & Clear Zone, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม" หรือ "The Land of Wisdom", ภาคเหนือ "อารยธรรมล้านนา" หรือ "Classy Lanna" และภาคกลาง "ถวิลหาอดีต" หรือ "Nostalgia Tourism Zone" เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มากมาย

ข้อมูลจาก: http://www.qsncc.com/events/attraction_event_details.asp

 

Comment

Comment:

Tweet