“4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย คนไทยหัวใจสีเขียววันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2551     พบกับกิจกรรมต่างๆของคนรักสิ่งแวดล้อมหัวใจสีเขียวอาทิ โชว์นิทรรศการงานสิ่งแวดล้อม ทอล์คโชว์จากเหล่าศิลปินดารา ร่วมฟังวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และอื่นๆอีกมากมายณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กำหนดการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย คนไทยหัวใจสีเขียววันที่ 4 5 ธันวาคม 2551

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 

ห้องแกรนด์ไดมอนด์  บอลรูม 

 
09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน  
10.00 10.05 น. - ชมวิดีทัศน์ 4 ธันวาคมวันสิ่งแวดล้อมไทย คนไทยหัวใจสีเขียว
10.05 - 10.45 น. พิธีเปิด
  - นายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธี
  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวรายงาน
  - พิธีถวายปฏิญญาและลงนาม   ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต
    โดย    - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
             - ปลัดกระทรวงมหาดไทย
             - ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
10.45 12.00 น. ทอล์คโชว์ประกอบดนตรี
    โดย    ศิลปิน ดารา ที่มีชื่อเสียง
12.00 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 13.30 น. - พิธีมอบรางวัลชนะเลิศประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ชิงถ้วยพระราชทาน
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
13.30 – 16.00 น. เสวนาสำหรับคนไทยหัวใจสีเขียว  รวมพลคนลดขยะ 
    โดย กำแพงเพชร เมืองสะอาดปราศจากขยะสู่ชัยชนะระดับประเทศ   - นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลาเมืองพิจิตร ต้นฉบับของการเพิ่มรายได้จากขยะ  - นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับประเทศปี 2551  - ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด  (ระดับประถมศึกษา)  - ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่     (ระดับมัธยมศึกษา) ทสม. หัวใจสีเขียว  - ผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551     
ประชุมกลุ่มย่อย (เช้า-บ่าย)   
11.00 - 16.30 น. Be Green : สู่สังคมใหม่ คนไทยหัวใจสีเขียว..
ห้อง Conference room 5 กลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้:ทางเลือกระหว่างตลาดทางการ (CERs)   หรือ ตลาดแบบสมัครใจ (VERs)”
ห้อง Conference room 6  Green Citizen : พลเมืองไทยหัวใจสีเขียว
การจัดแสดงนิทรรศการ   
09.00 16.00 น.  
บริเวณด้านหน้าห้องแกรนด์ไดมอนด์  บอลรูม 1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2) นิทรรศการโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ 
ห้อง Conference room 1 นิทรรศการ 4 ธันวาคมวันสิ่งแวดล้อมไทย คนไทยหัวใจสีเขียว
ห้อง Conference room 2 Green Food from Food Bank  อาหารจากป่าชุมชน
ห้อง Conference room 3 Green bank นิทรรศการธนาคารขยะรีไซเคิล

ห้อง Conference room 4

 

 

Tagsที่เกี่ยวข้อง : นิทรรศการ  อีเว้นท์ทั่วไทย  แผนที่ศูนย์นิทรรศการ   เมืองทอง 

Green Movie  (จัดฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet